l Klubmodul.dk - Nem klubadministration

Bestyrelsen
Anja Olsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Anne-Marie Ørkild
Præsentation
FORMAND 
Formanden er den øverste ansvarlige i Roskilde Rideklub. Dvs. at hun i sidste ende er den der tegner klubben og er den der udadtil repræsenterer klubben. Formanden har bl.a. til opgave at have det overordnet ansvar for at klubben udvikles og drives i henhold til vedtægter,  at have det overordnede koordinerende ansvar for klubbens udvalg, aktiviteter osv.
Kontakt: formand@roskilde-rideklub.dk
Se hele beskrivelsen
Camilla Sandstrøm
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Mette Benzon
Præsentation
ELEV- OG JUNIORUDVALGSFORMAND
Elev- og juniorudvalgsformanden og udvalget har til hovedopgave at sikre den daglige drift af rideskolen. Det gælder især den daglige rideundervisning og ansvaret for trænerne samt elevhestene, men også planlægning af div. aktiviteter, arrangementer, kurser, forældrekontakt osv. 
Kontakt: fru.benzon@gmail.com
 
Se hele beskrivelsen
Malou Skovgaard
Præsentation
AKTIVITETSUDVALGSFORMAND 
Aktivitetsudvalgsformanden og udvalget varetager opgaver vedrørende spring-, bredde-, jagt- og dressurstævner og koordinerer alle aktiviteter i klubben. Udvalget har til opgave at etablere et inspirerende miljø ved f.eks. at arrangere kurser, foredrag, workshop og lign. 
Kontakt: aktivitetsudvalg@hotmail.com
 
Se hele beskrivelsen
Pia Kielstrup
Præsentation
CENTERUDVALGSFORMAND
Centerudvalgsformanden og udvalget har til hovedopgave at sikre den daglige drift af ridecenteret, dvs. ridehal, ridebaner og øvrige udendørsarealer. Centerudvalgets opgave er bl.a. at sørge for at ridecenteret tilgodeser alle medlemmmer, at udarbejde og vedligeholde ridehusplanen, vedligeholdelse af gårdsplads, grønne arealer, alle baner osv. 
Kontakt: piakielstrup@hotmail.com
Se hele beskrivelsen

Nyheder

KalenderVores sponsorer