l Velkomstpjece

Velkomstpjece


Velkommen i elevskolen på Roskilde Rideklub – ROR
 
Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, som typisk melder sig hos nye elever i ROR’s elevskole. Når man begynder at ride hos os, er der nogle ting man skal være opmærksom på. Start i en rideklub er ikke, som når man skal starter i en håndbold- eller fodboldklub. Heste er levende væsener, som kan blive forskrækkede og reagere på vores opførsel. Derfor er der nogle sikkerhedsregler, som man skal huske. Læs derfor denne pjece grundigt inden du møder op første gang.
 

Vil du starte til ridning på Roskilde Rideskole?

I øjeblikket har vi en venteliste til alle vores hold, men skriv til vores koordinator så du kan komme på listen og forhåbentlig få en plads hurtigt. Vores elev- og holdkoordinator Katja Skovgaard kan træffes på mail: rideskolen@roskilde-rideklub.dk
 

En hyggelig elevskole – hvem står bag?

Roskilde Rideklub er en klub under Dansk Rideforbund – DRF, og klubbens faciliteter er ejet af Roskilde Kommune. Elevskolen drives af bestyrelsen, hvor elevskoleformanden og det tilhørende elevskoleudvalg står bag. 
 

Du er medejer!

Selve rideklubben er ejet og drevet af medlemmerne. Det betyder, at det praktiske arbejde med hold af heste og vedligehold af ejendommen alene påhviler medlemmerne – det betyder altså også dig, der er elev i elevskolen. I forhold til andre sportsgrene skal der således påregnes en betydelig arbejdsindsats af hvert enkelt medlem for, at rideklubben kan fungere tilfredsstillende. Det kan være daglige opgaver som forefaldende oprydning og let rengøring, der måske kan ordnes af forældre, der venter på eleven. Klubmedlemmerne står også for vedligehold inde og ude, som klubben oftest får ordnet på hyggelige arbejdsdage. Ridesport er en dyr sport, men vil være endog endnu dyrere, hvis vi også skal betale os fra opgaver som ovenstående.

Det er også vigtigt at holde sig for øje, at det at drive en rideklub koster utroligt mange frivillige ulønnede arbejdstimer, lagt af en valgt bestyrelse, centrale udvalg og andre frivillige. Det er en stor og omfattende virksomhed, der alene drives af aktive medlemmer i deres personlige fritid. Forståelsen for dette – samt omsorg for, at disse frivillige ikke overbelastes - er helt centralt for klubbens udvikling og gode ånd.

Har du lyst til at bidrage til klubbens arbejde og være med til at gøre ROR til et endnu bedre sted, så kontakt formanden for elevskoleudvalget, Rikke Johansen, eller grib fat i din træner. Måske du har mod på konkrete opgaver, ser dig selv som kommende bestyrelsesmedlem eller har lyst til at starte nye, spændende aktiviteter op?
 
Du er mere end velkommen i klubben. Vi håber I bliver glade for at være en del af ROR.
 

Aktiv deltagelse på begynderhold

De fleste starter deres ridning på ROR på et begynderhold. På dette tidspunkt har de fleste børn ikke særlig megen erfaring med heste og deres håndtering. Derfor indgår håndtering af hesten i rideundervisningen på alle begynderhold. At være lille smule bange for de store dyr er også helt naturligt. Derfor er det vigtigt, at forældrene hjælper deres børn på disse hold, så oplevelsen med hestene bliver så god som muligt.
 
Det er ikke muligt at tilknytte en hjælper til hvert barn på holdet. Derfor stiller vi som krav, at DU som forælder deltager aktivt og hjælper dit barn med hesten. Det handler om basal tryghed og sikkerhed for dit barn.
 

Medlemskab, ind- og udmeldelse

For at modtage undervisning skal du være medlem af Roskilde Rideklub. Klubkontingentet udgøres dels af betalingen for den første måneds rideundervisning, samt et tillæg, der varierer alt efter, hvornår på året, du melder dig ind i klubben:
  • 1. januar til 31. marts betales kr. 500 + 1. betaling for rideundervisning
  • 1. april til 30. juni betales kr. 375 + 1. betaling for rideundervisning
  • 1. juli til 30. september betales kr. 250 + 1. betaling for rideundervisning
  • 1. oktober til 31. december betales kr. 125 + 1. betaling for rideundervisning

Herefter betales månedsvis for det antal timer eleven er tilmeldt undervisning pr uge.
 
Bemærk, at man ikke kan være tilmeldt spring på ROR’s elevheste, uden også at være tilmeldt et dressurhold. Medlemmer med egne heste kan dog ansøge om dispensation fra dette ved at sende en mail til rideskolen@roskilde-rideklub.dk.
 
Udmeldelse skal ske med et varsel på løbende måned + 30 dage til rideskolen@roskilde-rideklub.dk. Der udbetales ikke kontingent retur ved udmeldelse.
 
Ved for sen betaling forbeholder klubben sig ret til at opkræve rykkergebyr. Har du spørgsmål til din betaling, skal de rettes til rideskolen@roskilde-rideklub.dk.
 

Valg af undervisningshold og overflytning til andet hold

Er du ny elev og I tvivl om dit niveau, så start med at sende en mail til vores elevskolekoordinator med dit spørgsmål. Er du allerede på et hold og ønsker overflytning til et nyt hold, snak da først med din træner om dine ønsker. Nogle hold kræver godkendelse af holdets træner og skal godkendes af elevskolekoordinatoren.

Når ovenstående er på plads, kan du kontakte rideskolen@roskilde-rideklub.dk for opskrivning. Du vil så blive kontaktet, når der er plads. Interne flytninger prioriteres.
 

Forsikring

Ridesport er ikke en ufarlig sport. Al ophold på ROR og al deltagelse i klubbens aktiviteter, herunder undervisning, foregår på eget ansvar. Rideklubben kan ikke drages til ansvar for tyveri, ulykker m.m. Du skal derfor sikre, at jeres barn er dækket af en privat ansvars-og ulykkesforsikring. ROR har ikke en forsikring, der dækker jeres barn i tilfælde af en ride-eller anden ulykke på ROR.
 
Bemærk at nogle forsikringsselskaber betragter ridesport som ekstremsport, hvorfor der skal tegnes særskilt forsikring. Alle elever skal have stivkrampevaccination efter gældende anbefalinger.

Hvordan foregår undervisningen?

Der undervises på hold á 5-7 elever i ridehuset eller på udendørsbanen. Undervisningen kan også foregå som skovtursridning eller som teoriundervisning i stalden/rytterstuen. Man må forvente ca. 4-5 gange med teori om året, afhængigt af holdet, hestekapacitet eller andet.
 
På begynderhold er det er et krav, at forældre deltager aktivt i undervisningsforløbet samt op- og afsadling. Forældre forventes selv at trække/løbe med i undervisningen indtil rytter og hest vurderes egnet til selvstændig ridning. Dette afhænger også af tildelte hest og kan derfor skifte fra gang til gang. Træneren skal ikke trække hestene, da dette forhindrer et helt afgørende overblik over hele ridebanen.
 
Det er derfor ikke tilladt, at børn på begynderhold uden ryttermærke 1, møder op uden forældre.
 
For at håndtere hesten og sadle op uden forældre, skal medlemmet have ryttermærke 1 og ride på et letøvet hold eller bedre. Når der er undervisning, må kun de ryttere og forældre (og evt. søskende), som er tilmeldt de igangværende hold være i stalden.

Øvrige elever/gæster/medlemmer skal ikke opholde sig i stalden med mindre, at de er der som hjælp til eleverne og det er aftalt med træneren.

Træneren skal kunne fokusere på sin undervisning og de mange heste, mens rideholdene er i gang. Derfor skal du som udgangspunkt begrænse spørgsmålene til træneren. Forældre opfordres også til at hjælpe og bruge hinanden.

Du rider normalt på en hest som din træner mener passer til dig. Ved sygdom kan der være ændringer til valgte hest. Ændringer kan blive annonceret i sidste øjeblik, da heste er levende dyr og en skadet eller syg hest oftest først kan konstateres, når den enten kommer ud af sin boks eller ud at gå. Vær derfor altid indstillet på, at din undervisning ikke nødvendigvis går som først planlagt.
 
Træneren er øverste myndighed på banen og er den, der suverænt bestemmer. Dette er for at yde mest mulig sikkerhed for både børn og heste. Udgør børn eller en forældre en sikkerhedsrisiko for heste eller andre børn eller udviser en voldsomt forstyrrende adfærd, kan de blive bedt om at forlade banen af træneren. Det er heldigvis yderst sjældent, at dette forekommer.
 
Forældre forventes desuden at hjælpe med at samle hestemøg på banen, typisk mens der skridtes af.
 
Forældre, søskende og andre gæster som ikke deltager aktivt i undervisningen må ikke opholde sig på ridebanen. Skal en forældre på banen for at hjælpe, er det af sikkerhedsmæssige årsager kun denne der går ind og ikke også søskende.
 

Afbud til undervisningen?

Hvis du ikke kommer til en ridetime, så giv træneren besked i god tid. Hvis du er syg kan afbud sendes til træneren, gerne på SMS. Vi refunderer ikke undervisningstimer, hvis eleven selv er forhindret i at deltage.

ROR kan også komme i den situation, at en underviser bliver syg og der ikke kan findes en afløser til alle hold. I de tilfælde må vi desværre aflyse undervisning og vi vil forsøge at kontakte dig før du møder op. Vi refunderer aflyste undervisningstimer, hvis det er ROR, der aflyser.
 

Hvilke heste og ponyer har vi i stalden?

Vi har 8 - 10 heste og ponyer. Husk, at det er levende dyr og at du som medlem af klubben er medejer af hestene og ponyerne, så pas godt på dem. Hestene skal dække over manges behov; små begynderponyer, heste og ponyer til større elever, dressur, spring og turridning. Vi prøver så vidt det er muligt at have en flok som matcher ovenstående, men ikke alle formår at dække samtlige behov.
 
De fleste af elevskolens heste har en part, som hjælper ved sygdom, genoptræning, vedligehold af udstyr, klip og soignering samt andre staldrelaterede opgaver.

Det er en rytter som står for fast pasning af hesten og dens udstyr og parterne har faste weekendvagter, hvor de skal hjælpe med fodring og ind- eller udluk fra fold af heste. Det kræver en vis øvelse af få en parthest. Ønsker man opskrivning til part skal man i første omgang kontakte elevskolekoordinatoren for en snak om dette. 
 

Påklædning – Sikkerhed og udstyr

Hjelm:
Alle skal ride med ridehjelm, som er DRF godkendt. Alle elever under 18 år skal desuden have hjelm på i al omgang med hesten: Til fods på banen, i stalden og under håndtering til og fra bane/stald. 

Sikkerhedsvest:
For at deltage i springundervisning eller for at få lov til at være med, når der springes små spring i den almindelige undervisning, skal alle medlemmer under 18 år bære sikkerhedsvest. Der skal bæres sikkerhedsvest ved ridning i naturen. Vi anbefaler brug af sikkerhedsvest ved al ridning, da den beskytter ryg og brystkasse, hvis man skulle falde af hesten.
 
Fodtøj:
Man skal altid have lukket fodtøj på i nærheden af hestene, det gælder både ryttere, forældre og søskende. Det er forbudt at komme til ridning i små sandaler eller andre åbne sko. Der skal rides med lange støvler med en lille hæl eller korte ridestøvler med løse støvleskafter. Man må f.eks. ikke ride i kondisko uden hæl og med snørebånd, da dette kan medføre, at du ikke i tide kan komme ud af bøjlerne, hvis du skulle falde af hesten.

Til at begynde med, kan det være en god ide at være iført gummistøvler med en lille hæl og så sidenhen investere i ridestøvler. 

Bukser:
Undlad kjole og shorts, kom i lange bukser/gamacher, som beskytter indersiden af benene.

Overtøj:
Trøjer og jakker må ikke flagre eller have løse snore, der kan sætte sige fast i sadlen ved evt. fald.
 
Hår:
Har du langt hår, skal dette være samlet i en hestehale – helst i en fletning.
 
Søskende:
Forældre skal have egnet fodtøj på, så de kan løbe med på banen. Har man søskende med, må de ikke gå med ind på banen selvom mor eller far er på banen. På staldgangen skal søskende bære hjelm – f.eks. kan en cykelhjelm fint anvendes i stalden. 
 

Hvordan får jeg sadlet op og af?

Heste er flugtdyr. Hvis de bliver forskrækkede, kan det resultere i, at de sparker eller napper for at forsvare sig selv. Nogle af de ting, som kan forskrække hesten er, hvis man råber eller løber. Det er derfor vigtigt, at man altid er rolig i sin omgang med hesten. På den måde kan man undgå uheld og alle er med til at styrke og bibeholde de gode egenskaber hos vores heste.
 
Når du kommer, skal du starte med at undersøge, hvilken hest du skal ride på, dette kan du få oplyst af træneren. Det er vigtigt, at du kommer minimum en halv time før du skal ride, så der er god tid til at finde ud af, hvilken hest du skal ride på i dagens undervisning, samt sikre tid til at strigle og klargøre hesten i et roligt tempo.

Er du i tvivl om hest eller staldhåndtering, så ret i første omgang henvendelse til de andre elever eller andre forældre, så træneren kan have fuld koncentration på det hold, der er på ridebanen. Det er vigtigt for sikkerheden at undervisningen, så vidt muligt, afvikles uden forstyrrelser.
 
Du skal ikke selv medbringe hesteudstyr, hver hest har sine egne strigler og hovrensere m.m. samlet i hestens egen striglekasse med navn på. Alt udstyr du låner af elevskolen skal selvfølgelig behandles pænt og lægges på plads efter brug.
 
Når du skal strigle hesten, trækkes den ud på staldgangen og fastgøres i kæderne. Brug altid et træktov, når hesten skal ud af boksen. Man må aldrig kun trække i grimen, et hurtigt ryk med hovedet kan medføre at hånden sætter sig fast i grimen og man kan blive slæbt efter hesten. Som udgangspunkt har vi nogle rigtig dejlige og rolige heste på ROR, men man skal altid huske, at det er levende væsener, som kan blive forskrækkede, og du skal derfor tage dine forholdsregler og være rolig i omgangen med dem.

Man skal huske, at man ikke må efterlade hesten uden opsyn, når den står bundet på staldgangen. Man skal derfor bede nogen om at holde et øje med hesten, når der skal hentes sadel og hovedtøj. Sæt aldrig kæderne direkte i hestens trensebid, da den kan få store skader i munden, hvis den bliver forskrækket, mens den står bundet.

Når man har striglet hesten på den ene side og skal om på den anden side, skal man huske at gøre hesten opmærksom på, at man bytter side. Man kan enten gå foran hesten, men så skal man huske at gå et lille stykke foran hesten og ikke under halsen, for så kan den ikke se dig og kan derfor blive forskrækket. Man kan også gå bag om hesten, og på samme måde skal man huske at gøre hesten opmærksom på, hvor man er henne, ved at snakke til hesten, så den ved, hvor man er henne.
 
Sadel og hovedtøj findes i saddelrummet og er markeret med hestens navn. Udstyr må ikke byttes om, da den enkelte sadel er tilpasset den enkelte hest/pony. Det betyder også at når du tager hestens grime af, skal den hænges på hestens boksdør.
 
Sadlen lægges på og gjorden spændes kun i 1. hul i stalden. Den efterspændes, når I ankommer til ridehuset / banen. Brug tiden i stalden til at få tilpasset stigbøjlens længde – fra start til slut skal være, hvad der svarer til barnets armlængde (armhule til fingerspids). Det sparer tid, når træneren skal starte holdet op, hvis I allerede har fået tilpasset stigbøjlernes længde. Du må ikke trække afsted med en hest før stigbøjlerne er sat op ved sadlen, så de ikke hænger og dingler, når du trækker med hesten. De kan på den måde komme til hænge fast i døre eller andet og forskrække hesten.

Før du trækker afsted med hesten, skal du sikre dig at der er fejet og pænt på din strigleplads – så andre kan anvende striglepladsen, mens du rider. Hvis der er hår eller møg i det, der fejes sammen, er det vigtigt at det lægges i den spand, der er til gødning og IKKE fejes ind i hestenes boks. Hvis hesten spiser håret danner det en prop i hestens mave, og dette bliver hesten syg af.
 
Striglekassen skal sættes på plads inden du rider, det mindsker uheld og fald, når der ikke ligger alt muligt og roder i stalden. Hestemøg der tabes på staldgang og på vej til og fra ridehus og udendørsbane, er rytteren (forældre) selv ansvarlige for at samle op. Du skal ikke trække hesten til banen før tidligst 5 minutter før din undervisning starter. Skal flere heste afsted, skal I følges ad, så hestene ikke blive urolige.

Når I ønsker at åbne porten til ridehuset, skal I råbe udefra om I må åbne porten, når der svares OK må den åbnes. Hestene trækkes nu ind på midten og stilles på en lige linje med god afstand og med hovederne i samme retning. Hestens tøjle må ikke slippes i ridehuset eller på vejen derover.
 
Når du skal sidde op, må du ikke bruge sadlen som ”klatre stativ”. Hestens ryg og sadlen kan ikke tåle disse vrid, når man stiger op i sadlen. Du skal i stedet sikre dig, at der står en på den anden side og holder ned i stigremmen for dig og agerer modvægt i sadlen, mens du stiger op. Alternativt kan du få hjælp til at bruge opsidningsskamlen.
 
Når du har redet og sadler af, så husk:
- skyld biddet grundigt
- hæng sadel og hovedtøj på rette plads
- læg aldrig sadlen på gulvet
- strigl hesten og rens hove
- rens striglerne og læg dem på plads i kassen og stil kassen på reaolen
- fej efter dig
 
Der afholdes løbende strigle- og ryttermærkekurser, hvor både du og dine forældre har mulighed for at lære at strigle, sadle op og af, samt lære at omgås heste på en forsvarlig måde. Hold øje med opslag på Facebook-siden, nyhedsbrevet eller på hjemmesiden om disse kurser. For nye uerfarne medlemmer anbefaler vi, at man deltager i et striglekursus i takt med at de bliver udbudt. 
 

Er der flere regler du skal overholde?

Ja det er der. Først og fremmest skal du huske at al omgang med heste foregår stille og roligt. Løb, leg, råb og støjende adfærd i nærheden af hestene er ikke tilladt. Særligt i staldområdet kræver vi rolig adfærd. Hesten står i en boks og har ikke mange muligheder for at gøre brug af sit flugtinstinkt, hvis den bliver forskrækket eller stresset. Desuden vil en hest på gangarealet være mere tilbøjelig til at sparke eller bide, hvis den bliver forskrækket.

Agerer din hest ikke, som du ønsker, kan du gå ud fra, at du ikke har været dygtig nok til at vise den, hvad du vil. At slå hesten som led i dens almindelige opdragelse hjælper ikke – og vil ikke blive tolereret! Vi tager afstand fra hårdhændet behandling af hestene. Rytterkultur “smitter” – derfor vil en god og rolig omgang med hestene smitte af på “kulturen” – lige som en hårdhændet og negativ omgang vil gøre det samme.

Når hestene fodres bliver de ofte urolige, så det er vigtigt at de få fred og ro under og efter fordring og man skal derfor forlade stalden.
 
Enhver, der har sin gang på ROR, har ansvar for at rydde op efter sig og for ikke at efterlade sine ting på gangarealer eller andre steder. Og så er det en selvfølge, at skraldespandene skal bruges til skrald!

Man må ikke fodre RORs heste. Dette fordi heste når de fodres kan udvise en lidt aggressiv og urolig adfærd både mod hinanden og mod rytter. Vænnes de til at få godbidder på staldgangen vil de ofte også tillægge sig tiggende vaner som er uhensigtsmæssige.

Heste, der ikke skal bruges i undervisning skal have lov at til at have fri og må derfor ikke trækkes ud af boksen, med mindre det er aftalt med træneren eller med elevskolekoordinatoren.

Hvis du bruger RORs klubhus

Man er altid velkommen til at benytte rytterstuen. Der er mikroovn og elkoger, og I skal husk at rydde op efter jer. Det er ikke OK at efterlade nudelposer, popcorn, kakaokopper og lade oprydningen hænge på andre. Tør bordene af, fej gulvet og gå ud med skraldet Rytterstuen skal være en rar varmestue for os alle. Man må rigtig gerne komme og være en del af klublivet, selvom man ikke lige skal ride, så længe man overholder ovenstående.
 

Åbningstider på ROR’s elevskole

Elevskolestalden er almindeligvis åben fra kl. 15.00 til kl. 19.30 i hverdagene og kl. 9.30 – 13.30 i weekender. Ved aftenundervisning og ferier kan åbningstiderne være ændret, dog vil det altid være i forbindelse med undervisning. Tiderne vil fremgå af ferieprogrammet. Lørdage og søndage er rytterstuen åben 9-20, dog er stalden lukket, når undervisningen slutter.
 

Hvem driver rideklubben?

Til at varetage den daglige drift er ansat en hestepasser en staldmester samt trænere. Klubbens overordnede drift sikres via en bestyrelse og flere udvalg.

Hvilke aktiviteter er der i ROR’s elevskole?

Der afholdes løbende bl.a. striglekurser, træningslejre og -dage samt ridelejr, fastelavnsfest, elevstævner mm. Disse arrangementer slås op på FB og hjemmeside. Alle arrangementer løftes af frivillige, hvorfor det kræver medlemmernes aktive deltagelse for at blive til noget.
 

Hunde

Hunde er velkomne, de skal dog føres i snor og må ikke støje nærheden af undervisningen. Alle hunde skal selvfølgelig være børnevenlige.
 
VELKOMMEN I ROSKILDE RIDEKLUB!

Nyheder

Kalender



Vores sponsorer