l Ungdomsarbejdet i Roskilde Rideklub

Vision, Mission og Kærneværdier for elevskole- og juniorindsatsen på ROR

Vision

Elevskole- og juniorindsatsen bidrager til at Roskilde Rideklub er – og i fremtiden fortsat vil være - en fritids- og idrætsorganisation i særklasse.

Mission

Vores mål med ungdomsarbejdet i Roskilde Rideklub er at skabe et godt klub- og træningsmiljø, hvor der er plads til alle ryttere uanset niveau. Vi ønsker, at både nybegyndere og mere øvede ryttere kan få mulighed for at udvikle sig til dygtige ryttere i en god og inspirerende atmosfære.

Klubben skal være et attraktivt tilbud til alle børn, både socialt og sportsligt for såvel elite som bredde.

Overordnet vægter vi udviklingen af dygtige konkurrenceryttere særdeles højt, men værdsætter også dem, der ønsker at ride på motionsniveau. Vi ønsker elite, men ikke på bekostning af en solid bredde. Vi vil gerne markere os som en klub, der udvikler mange børn og unge til dygtige konkurrenceryttere, men lige så vigtigt også til positive, sportslige og sociale mennesker.

Værdier

Ungdomsarbejdet i Roskilde Rideklub bygger på Dansk Rideforbunds værdier:

Sikkerhed først:

Det er vigtigt, at rammerne for klubbens medlemmer er så trygge som overhovedet muligt. Derfor er det nødvendigt, at der er stor fokus på sikkerheden i klubben. Roskilde Rideklub har et sæt sikkerhedsregler, der skal overholdes af alle klubbens medlemmer. Sikkerhedsreglerne er skærpede for ryttere under 18 år.

Det er essentielt i al ridning, at hest og rytter begge er i god fysisk form med evnen til at reagere hurtigt og korrekt i alle situationer på højest tænkelige niveau.

Dygtiggørelse:

Elevskolen er fundamentet for rytteruddannelsen, og skal give eleverne mulighed for at tillære sig færdigheder, der er forudsætningen for at kunne deltage i ridekonkurrencer (stævner). Undervisningen i Elevskolen gennemføres altid på små hold med max. 6 elever, og varetages af undervisere, der har stor erfaring med og indsigt i ridesporten. Vores undervisere har gennemført - eller er i gang med at gennemføre - Dansk Rideforbunds træneruddannelse.

Roskilde Rideklubs Elevskole er tilmeldt Dansk Ride Forbunds Elevskolecup i dressur, hvor elever dyster mod elever fra andre klubber om at blive Danmarks bedste Elevskole-hold.

Eliterytterne undervises i enelektioner af trænere/beriddere udvalgt i forhold til rytterens rideniveau og ridedisciplin.

I Roskilde Rideklub følger vi op på eliterytternes stævneaktivitet, og kårer klubbens mest vindende konkurrenceryttere inden for dressur, spring og TREK som championatsvindere. Desuden kårer vi hvert år en klubmester i dressur og spring for både hest og pony, tillige med, at vi uddeler et Elevskole-championat til elevskolens mest vindende ryttere inden for spring og dressur.

Hæderlighed

Det er Roskilde Rideklubs målsætning at udvikle ungdomsrytterne til hæderlige sportsudøvere, der respekterer og overholder sportens regler og etiske retningslinjer. Den gode sportsånd er grundlaget for at rytterne kan yde deres absolut bedste for i samlet flok at løfte alles præstation.

Harmoni - mellem mennesker, hest og natur:

Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet, og gennem ungdomsarbejdet opnår vi, at rytterne får bevidsthed om, at deres personlige ridefærdighed, hestefaglige viden og kunnen kontinuerligt skal udvikles gennem undervisning, da disse faktorer er af stor betydning for hestens trivsel og velfærd.

Vi synes det er vigtigt, at eleverne bliver trygge ved hesten og at de forstår, at det er et levende væsen de har med at gøre. Derfor har vi som en del af vores målsætning, at alle elever skal have et grundlæggende kendskab til hestens adfærd, hestens pleje, hestens egenskaber og ikke mindst, hvordan man håndterer en hest, såvel under ridningen, men også i stalden.

Passion - heste som livsstil:

Det er vigtigt, at alle børne- og juniorrytter fastholder interessen for ridning på det niveau, som talentet rækker til. Dette gælder i særdeleshed ved overgangen fra ponyrytter til hesterytter (udgangen af rytterens 16. år), hvor Roskilde Rideklub gennem sociale aktiviteter og aktiv inddragelse i klubarbejdet har en målsætning om at fastholde rytterne i en svær overgangstid.

I Roskilde Rideklub er målet at sikre et højt aktivitetsniveau for børn og unge. Elevskole- og juniorudvalget sørger sammen med trænerne for, at der arrangeres træningscamps og ridelejre med ekstra træning i alle ferier. Tillige tilbyder vi undervisning i ryttermærker, og giver alle elever mulighed for at gå til ryttermærkeprøve efter endt undervisning.

Det skal være sjovt og trygt at være ungdomsrytter i Roskilde Rideklub, der gennem medlemsarrangementer også er et aktivt sted for hele familien.

Ungdomspolitik

Ridesportens forældre skal uanset deres børns konkurrencemæssige niveau trygt kunne sende deres børn til alle former for aktiviteter i Roskilde Rideklub samt til andre arrangementer, hvor ridesportens mange former for sport og supplerende aktiviteter gennemføres. Derfor har Roskilde Rideklub udarbejdet et sæt regler angående alkohol, rygning, rusmidler og forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge.

Rygning:

Alle former for rygning er forbudt på hele Ridecenterets matrikel, både ude og inde. Ansatte, bestyrelse, frivillige og forældre i klubbens skal i rideklub-sammenhænge aktivt modvirke rygning blandt klubbens børn og unge, gennem oplysning om rygningens skadelighed og ved aldrig selv at ryge i samvær med børnene.

Medlemmer under 18 år må ikke ryge, når de deltager i arrangementer hvor de repræsenterer Roskilde Rideklub, medmindre, der foreligger en skriftlig erklæring fra forældre eller værge.

Alkohol:

Det er ikke tilladt for klubbens medlemmer under 18 år at indtage alkohol i forbindelse med klubaktiviteter. Alle ansatte, bestyrelse, frivillige og forældre skal i rideklub-sammenhænge udvise mådehold og være gode rollemodeller for de unge. Officials indtager ikke alkohol for dagen opgaver er afsluttet.

Rusmidler:

Enhver form for anvendelse af doping af såvel hest som rytter er både uacceptabelt og ulovligt.

Indsatser til forhindring af seksuelle overgreb på børn og unge:

Roskilde Rideklub overholder reglerne om indhentelse af børneattester. Der er indhentet børneattest på alle trænere/instruktører, der har direkte kontakt med børn under 15 år, jfr. Lov om indhentelse af børneattester samt på bestyrelsesmedlemmer og staldpersonale med kontakt til børn og unge.

I Roskilde Rideklub taler vi ordentligt til hinanden, og vi tolerer ikke at der kommenteres på andres krop eller seksualitet.

Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt.

Nyheder

KalenderVores sponsorer