l Sikkerhed

Sikkerhed for dig og hestene

Generelle ordens- og sikkerhedsregler i elevskolen på ROR

 • Alle under 18 skal have ridehjelm på ved al omgang med hesten
 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle under 18 skal være i ført sikkerhedsvest ved springning.
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet
 

Generelle ordens- og sikkerhedsregler i elevskolestalden

Når man har med heste at gøre, er der nogle forholdsregler, som er nødvendige at rette sig efter, når man færdes i stalden.
 
 • Man må ikke råbe, løbe eller skrige i stalden
 • Alle under 18 – også gæster - skal have ridehjelm på ved al omgang med hesten (der er lånehjelme i elevskolestalden).
 • Man skal have lukket fodtøj på, der sidder fast til foden
 • Alt udstyr lægges på plads efter brug, og bidet skal skylles
 • Ridehjelme skal lægges på plads efter brug
 • Vandkoppen skal efterses og renses dagligt
 • Hesten skal trækkes med grimen på og med træktov i grimen
 • Stalden fejes, inden man forlader stalden, både inden ridetimen og efter
 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden
 • Før eleven kan klaregøre hesten alene, skal eleven have taget ryttermærke 1.
 

Ulykkesforsikring

Ridesport er ikke en ufarlig sport. Al ophold på ROR og al deltagelse i klubbens aktiviteter, herunder undervisning foregår på eget ansvar.
 
Det er medlemmernes egen forpligtelse at være personligt ulykkesforsikret, og Rideklubben kan ikke drages til ansvar for tyveri, ulykker m.m. Forældre skal derfor sikre, at deres barn er dækket af en privat ansvars-og ulykkesforsikring.
ROR har ikke en forsikring, der dækker jeres barn i tilfælde af det kommer til skade under udøvelsen af vores udbudte aktiviteter.
 
Vi opfordrer alle medlemmer til at tegne en fritids-ulykkes forsikring.
 
Bemærk at nogle forsikringsselskaber betragter ridesport som ekstremsport, hvorfor der skal tegnes særskilt forsikring.
 
Alle elever skal have stivkrampevaccination efter gældende anbefalinger.

Nyheder

KalenderVores sponsorer