Bestyrelsesmøde
Tidspunkt
07.10.2019 kl. 19.30 - 07.10.2019 kl. 22.00
Sted
Vesterdal 2C
Beskrivelse
Bestyrelsesmøde
 
Dagsorden
 
1. Godkendelse af referat fra 12. august
2. Økonomi/budget, nyt fra økonomiudvalget
3.
4.
5.
6.
..
12. Eventuelt
 
Roskilde Rideklub